Αγιορείτικο Μέλι

Ἁγιορείτικο Μέλι

Ἐξαιρετικὸ, φυσικὸ, μοναστηριακὸ ἀνθόμελο ἀπὸ τὰ ἀγριολούλουδα τῆς “ἐρήμου” τοῦ Ἁγίου Ὄρους.