Ἁγιορείτικη Καρβουνόσκονη

Ἁγιορείτικη Καρβουνόσκονη

Χειροποίητη καρβουνόσκονη, φτιαγμένη ἀπὸ κληματίδες (κληματόβεργες) τοῦ Ἁγίου Ὄρους, χωρὶς πρόσθετα χημικὰ συστατικά. Ἀνάβει εὔκολα καὶ ἀναδεικνύει καλύτερα τὰ ἀρώματα τοῦ ἁγιορείτικου θυμιάματος.