Μικρὴ Ἁγία Ἄννα, ἡ γνωστότερη ὡς Μικραγιάννα, ἀποτελεῖ ἐξάρτημα τῆς Μεγάλης Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννας. Εὑρίσκεται μεταξὺ Ἁγίας Ἄννας καὶ Κατουνακίων σὲ βραχώδη κατωφέρεια καὶ μὲ λίγη πράσινη ἐπιφάνεια λόγῳ τοῦ πετρώδους ἐδάφους.

Ἀποτελεῖται ἀπὸ δέκα «Καλύβες», κατὰ τὴν Ἁγιορείτικη ὁρολογία, ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ δύο δὲν ἔχουν Ναό.

Ἡ ζωὴ στὴ Μικραγιάννα, σύμφωνα μὲ τὶς γραπτὲς μαρτυρίες καὶ τὴν παράδοση, ἀρχίζει τὸν δέκατο ἕκτο αἰῶνα μὲ τὴν ἐγκατάσταση τῶν πρώτων γνωστῶν κατοίκων της καὶ ἀσκητῶν, τῶν Ὁσίων Διονυσίου τοῦ Ρήτορος καὶ Μητροφάνους.

Οἱ δύο αὐτοὶ Ὅσιοι, προερχόμενοι ἀπὸ μετόχι τῆς σπουδαίας Μονῆς τοῦ Στουδίου τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ζητώντας τόπο ἥσυχο καὶ ἀπόμακρο, ἔφθασαν καὶ στὴ Μικραγιάννα, ἀφοῦ πρῶτα πέρασαν ἀπὸ τὶς Καρυὲς καὶ τὴν Ἁγία Ἄννα, ποὺ τότε λεγόταν Σκήτη τῆς Λαύρας.

Μικρὴ Ἁγία Ἄννα, ἡ γνωστότερη ὡς Μικραγιάννα, ἀποτελεῖ ἐξάρτημα τῆς Μεγάλης Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννας. Εὑρίσκεται μεταξὺ Ἁγίας Ἄννας καὶ Κατουνακίων σὲ βραχώδη κατωφέρεια καὶ μὲ λίγη πράσινη ἐπιφάνεια λόγῳ τοῦ πετρώδους ἐδάφους.

Ἀποτελεῖται ἀπὸ δέκα «Καλύβες», κατὰ τὴν Ἁγιορείτικη ὁρολογία, ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ δύο δὲν ἔχουν Ναό.

Ἡ ζωὴ στὴ Μικραγιάννα, σύμφωνα μὲ τὶς γραπτὲς μαρτυρίες καὶ τὴν παράδοση, ἀρχίζει τὸν δέκατο ἕκτο αἰῶνα μὲ τὴν ἐγκατάσταση τῶν πρώτων γνωστῶν κατοίκων της καὶ ἀσκητῶν, τῶν Ὁσίων Διονυσίου τοῦ Ρήτορος καὶ Μητροφάνους.

Οἱ δύο αὐτοὶ Ὅσιοι, προερχόμενοι ἀπὸ μετόχι τῆς σπουδαίας Μονῆς τοῦ Στουδίου τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ζητώντας τόπο ἥσυχο καὶ ἀπόμακρο, ἔφθασαν καὶ στὴ Μικραγιάννα, ἀφοῦ πρῶτα πέρασαν ἀπὸ τὶς Καρυὲς καὶ τὴν Ἁγία Ἄννα, ποὺ τότε λεγόταν Σκήτη τῆς Λαύρας.

 …Ἀρωματικὴ ῥητινώδης ὕλη ῥευστὴ ἤ ἀποξηραμένη. Μοιάζει πολὺ μὲ τὸ ῥετσίνι τοῦ Πεύκου ἤ τοῦ Κυπαρισσιοῦ καὶ εἶναι σκληρὸ ὅπως ἡ Μαστίχα τῆς Χίου. Τρέχει μὲ χάραγμα ἀπὸ τὸ δένδρο Λίβανος ἤ Βοσβελία ἡ καρτερείου. Τὸ δένδρο αὐτὸ βρίσκεται στὶς χῶρες Ἀραβία, Αἰθιοπία, Σουδάν, Σομαλία καὶ Ἰνδία. Εἶναι πολὺ ψηλὸ καὶ πυκνόφυλλο. Τὸ λιβάνι ἀπὸ πολὺ νωρὶς χρησιμο-ποιήθηκε γιὰ τὴν Λατρεία τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνον στὸ Χριστιανισμό, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑβραϊκή Θρησκεία…

…Τὸ κομβοσχοίνι (ἢ κομποσκοίνι) ποὺ ἔχουν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι μοναχοὶ καὶ τὸ χρησιμοποιοῦν καὶ πολλοὶ ὀρθόδοξοι λαϊκοί, εἶναι συνήθως μάλλινο καὶ πλεγμένο σὲ διάφορα μεγέθη. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ὁ ὅσιος Παχώμιος τὸ 320 μ.Χ., ἵδρυσε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τὸ πρῶτο μοναστήρι στὴν Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου. Ἄρχισε νὰ ἀναζητεῖ τρόπο ποὺ θὰ βοηθοῦσε τοὺς μοναχοὺς στὴν αὐτοσυγκέντρωση τῆς προσευχῆς καὶ στὴν ἀρίθμηση τῶν εὐχῶν…

CATEGORIES-Sfragides

 …Γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ πιστοὶ προσφέρουμε στὸν Θεὸ ἄρτο (ψωμὶ) ποὺ λέγεται πρόσφορο (ἀπὸ τὴν προσφορά) καὶ οἶνο (κρασί). Τὰ προϊόντα αὐτὰ φαίνονται ἀσήμαντα. Ὅμως ἀποτε-λοῦν τὰ γεννήματα τῶν κόπων τοῦ ἀνθρώπου καὶ συμβολίζουν τὴ ζωή μας, ποὺ προσφέρουμε στὸν Θεό, ὡς δῶρο εὐχαριστίας. Γιὰ νὰ τὸ καταλά-βουμε αὐτό, ἂς σκεφθοῦμε πῶς φτιάχνεται τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασί…

…Τὰ 60 ἐκλεκτὰ ἀρώματα τοῦ Μοσχοθυμιάματος τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, μαζὶ μὲ πολλὰ περισσότερα, τώρα καὶ σὲ ἀποσμητικὰ χώρου μὲ Αἰθέρια Ἔλαια, βασισμένα στὴν Ἁγιορείτικη συνταγὴ μὲ τὰ μοναδικὰ ἀρωματικὰ βότανα.
Μεταφέρετε τὶς εὐωδίες καὶ τὴν κατανυκτικὴ ἁγιορείτικη ἀτμό-σφαιρα στὸ σπίτι σας μὲ αὐτὴ τὴν τεράστια ποικιλία τῶν 107 συνολικὰ φυσικῶν ἀρωμάτων…

 …Ἀρωματικὴ ῥητινώδης ὕλη ῥευστὴ ἤ ἀποξηραμένη. Μοιάζει πολὺ μὲ τὸ ῥετσίνι τοῦ Πεύκου ἤ τοῦ Κυπαρισσιοῦ καὶ εἶναι σκληρὸ ὅπως ἡ Μαστίχα τῆς Χίου. Τρέχει μὲ χάραγμα ἀπὸ τὸ δένδρο Λίβανος ἤ Βοσβελία ἡ καρτερείου. Τὸ δένδρο αὐτὸ βρίσκεται στὶς χῶρες Ἀραβία, Αἰθιοπία, Σουδάν, Σομαλία καὶ Ἰνδία. Εἶναι πολὺ ψηλὸ καὶ πυκνόφυλλο. Τὸ λιβάνι ἀπὸ πολὺ νωρὶς χρησιμο-ποιήθηκε γιὰ τὴν Λατρεία τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνον στὸ Χριστιανισμό, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑβραϊκή Θρησκεία…

…Τὸ κομβοσχοίνι (ἢ κομποσκοίνι) ποὺ ἔχουν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι μοναχοὶ καὶ τὸ χρησιμοποιοῦν καὶ πολλοὶ ὀρθόδοξοι λαϊκοί, εἶναι συνήθως μάλλινο καὶ πλεγμένο σὲ διάφορα μεγέθη. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ὁ ὅσιος Παχώμιος τὸ 320 μ.Χ., ἵδρυσε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τὸ πρῶτο μοναστήρι στὴν Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου. Ἄρχισε νὰ ἀναζητεῖ τρόπο ποὺ θὰ βοηθοῦσε τοὺς μοναχοὺς στὴν αὐτοσυγκέντρωση τῆς προσευχῆς καὶ στὴν ἀρίθμηση τῶν εὐχῶν…

CATEGORIES-Sfragides

 …Γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ πιστοὶ προσφέρουμε στὸν Θεὸ ἄρτο (ψωμὶ) ποὺ λέγεται πρόσφορο (ἀπὸ τὴν προσφορά) καὶ οἶνο (κρασί). Τὰ προϊόντα αὐτὰ φαίνονται ἀσήμαντα. Ὅμως ἀποτε-λοῦν τὰ γεννήματα τῶν κόπων τοῦ ἀνθρώπου καὶ συμβολίζουν τὴ ζωή μας, ποὺ προσφέρουμε στὸν Θεό, ὡς δῶρο εὐχαριστίας. Γιὰ νὰ τὸ καταλά-βουμε αὐτό, ἂς σκεφθοῦμε πῶς φτιάχνεται τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασί…

…Τὰ 60 ἐκλεκτὰ ἀρώματα τοῦ Μοσχοθυμιάματος τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, μαζὶ μὲ πολλὰ περισσότερα, τώρα καὶ σὲ ἀποσμητικὰ χώρου μὲ Αἰθέρια Ἔλαια, βασισμένα στὴν Ἁγιορείτικη συνταγὴ μὲ τὰ μοναδικὰ ἀρωματικὰ βότανα.
Μεταφέρετε τὶς εὐωδίες καὶ τὴν κατανυκτικὴ ἁγιορείτικη ἀτμό-σφαιρα στὸ σπίτι σας μὲ αὐτὴ τὴν τεράστια ποικιλία τῶν 107 συνολικὰ φυσικῶν ἀρωμάτων…