Κασετίνα Αγιασμού & Ευχελαίου

Ἅπαντα Ἁγιασμοῦ καὶ Εὐχελαίου

Τί χρειάζεται νὰ ἔχει ὁ κάθε πιστὸς στὸ σπίτι του, προτοῦ καλέσει τὸν Ἱερέα γιὰ τὴν τέλεση τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ ἢ γιὰ τὸ μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου;

Στὴν Κασετίνα «Ἅπαντα Ἁγιασμοῦ καὶ Εὐχελαίου» ἐμπεριέχονται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα ὑλικά γιὰ τὴν τέλεση τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ ἢ τοῦ μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου. Στὶς παρακάτω ἀπεικονίσεις μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὴν τοποθέτηση τῶν ὑλικῶν, ἔτσι ὥστε, ὅταν ἔρθει ὁ Ἱερέας, νὰ εἶναι ὅλα ἕτοιμα.

Τοποθέτηση ὑλικῶν Ἁγιασμοῦ
Τοποθέτηση ὑλικῶν Εὐχελαίου